Skip to main content

Kunder

Vore Kunder – Vore Referencer

Minova Consulting har en særdeles omfattende rådgivningserfaring fra talrige succesfuldt gennemførte forbedringsprojekter indenfor stort set alle brancher og industrier – primært i Danmark.

En branchemæssig bred sammensætning af vore kunder betyder, at vi har ekspertisen til at kunne hjælpe den enkelte kunde med, at bryde de traditionelle skel og begrænsninger, som kan findes indenfor den enkelte branche.

Stigende kompleksitet i forretningsprocesserne samt øget fokus på koblingen mellem medarbejder/organisation, systemer og teknologi op imod skærpede markedskrav – har i en længere årrække stillet større og større krav og forventninger til den enkelte virksomhed om forandring og kompetenceudvikling.

Igennem kompetent projektstyring, rådgivning og undervisning har Minova Consulting medvirket til, at vore kunder på særdeles lønsom vis har kunnet imødekomme disse krav og forventninger, hvilket følgende udvalg af udtalelser fra nogle af vore kunder / referencer illustrerer godt:

Projektsamarbejdet med Minova var en særdeles vigtig læreproces for vor virksomhed og medarbejdere. Gennem kompetent rådgivning og projektstyring, medinddrog og motiverede Minova's konsulenter vor organisation, hvilket sikrede opnåelsen af projektets økonomiske målsætninger og resulterede i en solid forankring af de nye ledelsessystemer og rutiner på samtlige niveauer.

Divisionsdirektør - oms. 12,0 mia. - 5.000 ansatte

Etablering af målfokusering via centrale nøgletal har ikke blot resulteret i økonomiske forbedringer, der til fulde har opfyldt de opstillede målsætninger, men også i en særdeles positiv udvikling med hensyn til medarbejdernes holdninger og motivation.

Adm. direktør – oms. 80 mio. – 110 ansatte

I projektforløbet har Minova’s konsulenter – udover at styre opbygningen af et omfattende systemgrundlag for målrettet produktionsopfølgning – evnet at styrke det tværorganisatoriske samarbejde samt kommunikationen i virksomheden gennem inddragelse af nøglepersoner.
Vi har generelt været yderst tilfreds med Minova Consulting som projektleder og samarbejdspartner og optræder således meget gerne som reference.

Produktionsdirektør – oms. 3,0 mia. – 1400 ansatte

Fordele ved vores partnerskaber

Generelt har vore kunder gennem konkrete forbedringsprojekter opnået særdeles positive resultater indenfor eksempelvis følgende områder:

 • Øget målbevisthed og fokusering
 • Forbedrede ledelsesfærdigheder, teamwork og medarbejder-motivation
 • Forbedret kommunikation
 • Forbedrede opfølgningssystemer på alle niveauer
 • Forbedret produktivitet og mindre spild
 • Større omsætningshastighed og mindre lagerbinding
 • Forbedret kundeservice
 • Forbedret “cashflow”
 • Øget indtjening
 • Væsentlig reduktion af ikke værdiskabende aktiviteter
 • Reducerede driftsomkostninger
 • Øget salg og bedre marginaler
 • Øget kvalitet i produkter, arbejdsgange og service
 • Øgede markedsandele
 • Øget personale fleksibilitet

Kontakt os venligst, hvis der ønskes yderligere information m.h.t. vore ydelser, opnåede resultater eller vedrørende specifikke referencer.