Skip to main content

Konsulentydelser

Globalisering, øgede kundeforventninger, ressourceknaphed samt den vedvarende teknologiske udvikling er ensbetydende med skærpede konkurrencemæssige vilkår – hvilket afstedkommer behov for omstilling og forandring for den enkelte virksomhed.

Vores kunders dagligdag er ofte præget af komplekse forretningsprocesser i komplekse omgivelser som løbende genererer nye udviklingsbehov m.h.t. sammenkobling af mennesker/organisationer og systemer samt sikringen af den nødvendige viden og kompetence. Denne proces medfører et stadigt stigende behov for forandring – med et heraf følgende ønske om effektivt at kunne gennemføre og styre forandringsprocessen.

Vor kompetence vedrørende organisations- og systemudvikling samt praktiske erfaring med hensyn til tilrettelæggelse og gennemførelse af konkrete projektforløb, kombineret med en klar holdning til betydningen af det enkelte individ i organisationen, gør os til den ideelle forandrings- og forbedringspartner.

Minova anvender velafprøvede managementværktøjer – tilpasset virksomhedens specifikke behov – når vi rådgiver vore kunder. Vi kan derfor tilbyde konsulentydelser indenfor følgende områder:


Se skema over Minova konsulentydelser i PDF format

I forbindelse med gennemførelse af konkrete konsulentopgaver anvendes meget jordnære og resultatgivende arbejdsmetoder med en betydelig grad af involvering af virksomhedens medarbejdere i selve projektforløbet – hvilket er den bedste garanti for succesfuld gennemførelse og sikring af en kontinuerlig lønsom udvikling.

Minova arbejder altid ud fra en samarbejdsform der sikrer følgende:

  • Et tæt samarbejde mellem os og kunden, hvor begge parter bidrager med nøglepersoner/ kompetencer til projektets gennemførelse.
  • Minova ser projektet ud fra kundens behov
  • En effektiv support til kunden i relation til projektledelse, uafhængig styring og koordinering – hvilket sikrer en intensiv overførsel af viden til virksomheden.

Det er Minova’s erfaring, at kunderne gennem denne samarbejdsform opnår betydelige fordele, herunder et smidigt og effektivt projektforløb med optimal anvendelse af de eksterne konsulenter, samt en motiverende intern kompetenceopbygningen, der sikrer forankring og ejerskab.