Skip to main content

Idegrundlag

Minova Consulting vil bestandigt, med høj faglig og kreativ kompetence indenfor udvalgte komplementære discipliner, skabe de mest optimale løsninger for sine kunder.

Minova Consulting tilbyder sine medarbejdere et inspirerende arbejdsmiljø, hvor den enkeltes faglighed, kreativitet og kompetence kontinuerligt udvikles og anvendes optimalt til fordel for virksomhedens kunder.

For at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for vore kunder og os selv, skal Minova Consulting’s virke være kendetegnet af følgende værdier:

Kundefokus – Det primære formål med Minova Consulting’s virke er, at forbedre vore kunders forretningssituation, lønsomhed og handlingsmuligheder – Derfor har vore kunders behov første prioritet i alle de valg vi foretager.

Kompetence – Minova Consulting leverer konsulentydelser af højeste kvalitet – Vor kompetence skal derfor udvikles og forvaltes respektfuldt til gavn for omverdenen, vore kunder og vor egen virksomheden.

Ansvarlighed – Minova Consulting’s ydelser er af strategisk betydning for vore kunder og har direkte indflydelse på deres resultat – Vi går derfor, i vor rådgivning og interaktion med vore kunder, ikke på kompromis med vor professionalisme og den tillid der er til vor virksomhed.