Skip to main content

Koncept

Minova Consulting’s succes og fremtidige udvikling er betinget af, at vi bestandigt leverer konsulentydelser af særdeles høj kvalitet – som opfylder reelle behov og har en høj og langvarig værdi for vore kunder.

Vi tager altid udgangspunkt i vore kunders aktuelle situation, således at forandringsprocessen sker i overensstemmelse med eksisterende målsætninger og strategier med hensyntagen til – og respekt for virksomhedens tradition, kultur, organisation og værdinormer.

Vi arbejder på alle niveauer i en virksomhed og ved gennemførelsen af en opgave anvender vi ofte et koncept, der indeholder 3 indsatsfaser – en analysefase, en projektimplementeringsfase samt en fase, der sikrer den fremadrettede kontinuitet og fortsat resultatopnåelse.

Nedenstående model viser de 3 faser samt eksempler på indsatsområder og resultater:


Se skema over Minova konceptet i PDF format

Minova Consulting er således den ideelle forandrings- og forbedringspartner når det drejer sig om gennemførelse af:

 • Virksomhedsanalyser
  Identifikation af udviklingsmuligheder og forbedringspotentialer samt opstilling af projektplaner og konkrete handlingsprogrammer.
 • Projekter
  Styring, rådgivning, træning/undervisning og konkret medvirken i den gennemførende fase.
 • Ledelses- og kompetenceudvikling
  Gennemførelse af specifikke uddannelsesforløb, seminarer m.v.
 • Generel virksomhedsrådgivning


Den ideelle samarbejdsform –
 Minova Consulting arbejder altid ud fra en samarbejdsform der sikrer følgende:

 • Et tæt samarbejde mellem os og kunden, hvor begge parter
  bidrager med nøglepersoner/kompetencer til projektets gennemførelse.
 • Minova ser projektet ud fra kundens behov.
 • En effektiv support til kunden i relation til projektledelse, uafhængig styring og koordination – hvilket sikrer en intensiv overførsel af viden til virksomheden.