Skip to main content

Virksomhedsprofil

Minova Consulting A/S er en veletableret og velanskreven danskejet managementkonsulent virksomhed, der har beskæftiget sig med organisations- og virksomhedsudvikling i handels-, service- og industrivirksomheder i en længere årrække.

Minova dækker alle væsentlige discipliner indenfor virksomhedsrådgivning og er specielt indenfor området “Performance Management” en dominerende aktør.

Minova opererer med en forretningsmodel, som konstant er på forkant med udviklingen indenfor managementteknikker og koncepter – således at vi løbende kan imødekomme vores kunders behov på et særdeles højt kvalitets- og serviceniveau.

Minova’s kompetencer er samlet i en række specialiserede faglige enheder, hvor erfaringer og viden opsamles. Fra disse enheder udvælges og sammensættes projektteams til hver enkelt opgave.

Minova råder, som organisation, over et bredt spektrum af konsulenter, der på alle områder kan matche vores kunders behov.

Minova anvender jordnære og resultatgivende arbejdsmetodikker og baserer i videst muligt omfang forandringsprocessen på vore kunders eksisterende organisation, vedtagne strategier og målsætninger – oftest i et særdeles tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Minova skræddersyr organisations- og systemforandringer til den enkelte kundes specifikke behov. Det kan spænde fra en total omlægning af virksomhedens forretningsgange til en optimering af et eller flere udvalgte delområder.